Kluczowe dla frankowiczów czerwcowe rozstrzygnięcia

Przed nami gorący miesiąc – aż 3 kluczowe dla frankowiczów kwestie budzące kontrowersje doczekają się bowiem stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE.
1. Najwcześniej, bo już 8 czerwca, ma zostać rozstrzygnięta kwestia tego, czy kredytobiorca frankowy, który częściowo przeznaczył kredyt na działalności gospodarczą, nadal może być uważany za konsumenta.
2. Następna kwestia dotyczy z kolei roszczeń banków z tytułu tzw. korzystania za kapitał – klienci, którzy wygrali unieważnienie umów kredytowych często są pozywani przez banki za to, że rzekomo bezpłatnie korzystali w tym czasie z ich kapitału. Niemniej warto zaznaczyć, że wystosowane do TSUE pytania dotyczą również roszczeń kredytobiorców. W części przypadków kredytów frankowych dłużnik spłacił do momentu zakwestionowania umowy kwotę przewyższającą wypożyczony kapitał. Po uznaniu kontraktu za niewiążący od początku kredytobiorca może uznać, że bank bezumownie korzystał z jego środków.
Opinia rzecznika TSUE z lutego br. sugeruje, że rację mają jednak klienci, a nie banki, czyli że konsumenci mogą wnioskować o zwrot, podczas gdy bankom prawo takie nie powinno przysługiwać.
3. Ostatnia drażliwa kwestia dotyczy tego, czy sąd powinien umożliwić kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat niezależnie od tego, czy suma zapłacona już przez konsumenta do tej pory przewyższa wypożyczony kapitał. Dotąd w Polsce orzecznictwo sądów nie było zgodne.
Rozstrzygnięcia dwóch ostatnich spraw już za dobry tydzień – 15 czerwca. Oczywiście niezwłocznie o nich poinformujemy.

Fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej