Kolejny pozytywny wyrok w sprawie o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału

Kolejny sukces naszej kancelarii: SO we Wrocławu oddalił powództwo banku.

Klient, który zdecydował się wnieść pozew przeciwko Bankowi Millennium SA, został pozwany przez bank o zwrot kapitału oraz naliczonego wynagrodzenia – jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem powództwa kredytobiorców. Po niespełna 8 miesiącach postępowania Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał korzystne dla klienta orzeczenie, oddalając powództwo banku i zasądzając na rzecz kredytobiorcy koszty sądowe.
W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, iż roszczenie banku o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu nie ma podstaw prawnych w obecnym porządku prawnym. Co więcej, uznanie nieważności umowy kredytu i jednoczesne zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zdaniem Sądu, niweluje cel dyrektywy o ochronie praw konsumentów i między innymi z tego powodu nie zasługuje na uwzględnienie. Powództwo podlegało oddaleniu, a bank, który przegrał sprawę, zostaje obciążony obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania w stosunku do Pozwanych.
Powyższy wyrok został wydany w zgodzie z opinią Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 16.02.2023 r. i spodziewamy się, że kolejne orzeczenia w takich sprawach będą miały równie pozytywne zakończenie.