Oczekiwany wyrok TSUE korzystny dla konsumentów

I wszystko jasne – TSUE stanął po stronie frankowiczów, orzekając w długo wyczekiwanym wyroku, że banki nie mają prawa pobierać od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej.
TSUE uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. W ten sposób Trybunał wytrącił bankom z rak ważny „straszak”, który zapewne hamował wielu konsumentów przed pójściem do sądu ze swoją umowa kredytową.
Co ważne: jednocześnie Trybunał uznał, że wspomniane przepisy nie wykluczają, aby analogicznego wynagrodzenia od banków oczekiwali frankowicze – choć tu decydować mają sądy krajowe.

Tym bardziej zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy dotąd się wahali. Zapraszamy!

fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej