Po maju już 344 korzystne wyroki dla Was

Maj przyniósł kolejne duże i korzystne wygrane procesy naszym klientom. Tylko 20 maja wpłynęło do nas aż sześć wyroków z jedegno dnia!

Oto zestawienie majowych wygranych:

 • wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1482/20), pozwany Santander Consumer Bank S.A., zasądzenie kwoty 105.171,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16309/21), pozwany BNP Paribas S.A. (umowa Fortis Bank S.A.), zasądzenie kwoty 65.785,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1417/21), pozwany mBank S.A., zasądzenie kwoty 195.766,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 441/21), pozwany mBank S.A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 781/20, zasądzenie kwoty 115.564,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3229/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 122.903,05 zł i 93.219,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2403/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao), zasądzenie kwoty 227.014,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 166321), pozwany Santander Bank Polska S.A., zasądzenie kwot 62.268,33 zł oraz 33.218,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 440/21), pozwany mBank S.A., utrzymanie w mocy wyroku sądu w I instancji (sygn. akt: I C 287/19, zasądzenie kwoty 401.869,70 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 191/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zasądzenie kwoty 69.613,15 CHF oraz 420.417,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 683/21), pozwany Santander Bank Polska S.A., zasądzenie kwoty 229.781,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: IV C 558/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zasądzenie kwot 33.137,32 zł oraz 27.814,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 733/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 133.520,39 zł oraz 37.018,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 1240/20), pozwany mBank S.A., zasądzenie kwoty 175.588,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 13914/21), pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie kwoty 102.624,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: V ACa 227/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 47/21, zasądzenie kwoty 149.773,12 zł), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1168/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 426/20), zasądzenie kwoty 102.079,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 341/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1401/18), zasądzenie kwoty 371.115,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: II C 3158/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A., zasądzenie kwoty 132.776,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 679/20), pozwany Raiffeisen Bank International, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 136/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), korzyść na poziomie 2.123.985,00 zł, wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.05.2022 r. (sygn. akt: XV C 806/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 64.981,91 zł oraz 49.505,09 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 232/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A., Polbank), oddalenie w całości apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 2707/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 382.000,00 zł), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1595/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 228.919,87 zł oraz 140.000,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1632/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1755/20, zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1543/19), zasądzenie kwot 47.076,89 zł oraz 37.025,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16096/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 177.951,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: I C 679/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., unieważnienie całej umowy z uwzględnieniem zarzutu potrącenia, korzyść na poziomie 294.000 zł
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6076/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 97.248,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji).

Na koniec maja liczba wygranych spraw wynosi już 344. Utrzymujemy też stale 98-procentową skuteczność! W samym maju średnia wygrana klientów to ok. 250 tys. zł i 16 tys. franków. Prawda, że warto było o co walczyć?!