Ponownie: klient nie zapłaci wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Kolejny korzystny wyrok w sprawie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
Sąd Rejonowy w Wołowie wyrokiem z dnia 29.11.2022 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie (sygn. akt I C 8/22) w całości oddalił powództwo Santander Bank Polska SA przeciwko kredytobiorcom o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (wcześniej, 1,5 roku temu, zapadł prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu tych klientów).
Sąd Rejonowy w Wołowie stwierdził, że roszczenie Banku jest w całości bezzasadne, ponieważ pozostaje w sprzeczności z prawem europejskim (dyrektywą 93/13) oraz nie znajduje podstawy także w prawie polskim.