Rekordowo szybko wygrana sprawa

Tego jeszcze nie było: otrzymaliśmy pozytywny wyrok dla naszego klienta w 4 miesiące od podpisania umowy z nami! Sąd Okręgowy we Wrocławiu tak błyskawicznie rozpatrzył nasz pozew.

Pan Krzysztof Hamernik zgłosił się do Pogotowia Frankowego wiosną w sprawie swojego kredytu frankowego, o który zawarł umowę z Kredyt Bankiem (obecnie: Santander Bank Polska) w 2008 roku. Jak argumentował, potrzebował kredytu w wysokości 100 tys. zł, ale w banku uznano, że… nie ma wystarczającej zdolności kredytowej na kredyt w złotówkach, o których pytał, w zamian zaproponowano mu kredyt denominowany do franka szwajcarskiego. Zapewniano go co do bezpieczeństwa i stabilności tej waluty, pracownik banku nie przedstawiał zestawienia CHF z historycznymi kursami ani symulacji wzrostu raty kredytu w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Gdy rata była już 3-krotnie wyższa od pierwotnej, pan Krzysztof zwrócił się do nas po pomoc. Umowę z naszą kancelarią podpisał 31 maja br. Kancelaria natychmiast przystąpiła do pracy, czego efektem był pozew i wniesienie sprawy do wrocławskiego sądu. Ku radości wszystkich wyrok, oczywiście korzystny, przyszedł już 31 października, tj. 4 miesiące od rozpoczęcia pracy naszej kancelarii!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił nieistnienie pomiędzy powodem a pozwanym stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z dnia 07.04.2008 r. zawartej przez powoda z Kredyt Bankiem SA w Warszawie. W związku z tym zasądził na rzecz naszego klienta:
• kwotę 106 898, 61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07.07.2023 r. do dnia zapłaty oraz
• zwrot kosztów procesu.

Oczywiście zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy jeszcze się wahają lub obawiają długiego czasu procedowania spraw. Nie mamy wpływu na pracę sądów, jednak ostatnie wyroki TSUE i linia orzecznictwa w Polsce znacznie przyspieszyły prace sądów nad sprawami frankowiczów.
Przypominamy, że na koncie naszej kancelarii jest już ponad 1500 pozytywnych wyroków, w tym liczne II instancji. Gwarantujemy rzetelne oraz sprawne zajęcie się Państwa umową.