Sąd Apelacyjny przeciwny waloryzacji dla banku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 17.10.2023 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1348/22 (SSA Wojciech Damaszko), oddalającym apelację Banku, prawomocnie oddalił żądanie mBank S.A. o zasądzenie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz żądanie o dokonanie sądowej waloryzacji świadczenia w postaci kapitału kredytu!
Tym samym utrzymany w mocy został wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07.06.2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 118/22 (SSO Arkadiusz Marcia).

Jest to jeden z pierwszych w skali kraju prawomocnych wyroków dotyczących żądania banku o dokonanie sądowej waloryzacji świadczenia.